Dle potřeby provádíme injektáž proti vlhkosti, injektáž zdiva, betonu a dalších průmyslových materiálů.

Charakteristika

Podstatou injektáží je vyplnění dutin v injektovaném materiálu injektážní směsí, která ztuhne a tím ji stmelí. Injektuje se předepsaným tlakem za účelem dosažení nových vlastností původního materiálu. Nejčastěji se jedná o zvýšení pevnosti, únosnosti nebo vodotěsnosti. Injektovat lze horniny, zeminy i stavební materiály jako zdivo nebo monolitické konstrukce.

Podle injektážního tlaku existuje tlaková injektáž a beztlaková injektáž, kde volba injektážní směsi vychází z charakteristiky injektovaného materiálu a požadovaných vlastností.

Druhy injektáží

 

 • injektáž proti vlhkosti - k zamezení průsaku vody, chemikálií a jiných látek
 • injektáž betonu - vyplňování dutin v betonu i jiných materiálech
 • zpevňování starých narušených betonových konstrukcí
 • vyplňování smršťovacích trhlin u nově provedených betonových konstrukcí
 • injektáž zdiva - odstraňování vlhkosti cihelného zdiva
 • kotvení svahů

 

Aplikace

Vzhledem k velice různorodému použití injektáží ve stavební praxi nelze popsat přesný technologický postup aplikace. Většinou se používají vysokotlaká čerpadla a pomocí vrtů vyvrtaných do konstrukce, se přes pakr natlačí hmota do konstrukce, kde vyplní duté prostory a vytvrdne. Po vytvrdnutí směsi se pakry a zbytky vyteklé směsi odstraní a otvory se zednicky zapraví. Vlastníme zařízení pro aplikaci těchto hmot a tato zařízení jsou obsluhována proškolenými pracovníky. Máme oprávnění k provádění těchto prací, veškeré atesty a zkoušky na dodávané hmoty.

Vybrané referenční stavby

 • Vodojem Letkov – injektáž pracovní spáry
 • ČOV – Holýšov – injektáž pracovní spáry
 • ČOV – K. Vary – injektáž trhlin
 • Propustek ČD – Stříbro – nízkotlaká cementová injektáž
 • Propustky ČD – Stříbro – Planá u M.L – nízkotlaká cementová injektáž
 • Estakáda Karlovy Vary -injektáž trhlin v opěře mostu

↑ nahoru