Sanace betonu

Plzeň a okolí představuje hlavní spádovou oblast naší činnosti, ale např. sanační práce na Temelínu jasně ukazují, že naše pole působnosti je mnohem širší.

Při sanaci betonových konstrukcí je třeba nejprve upravit beton tak, aby přijal reprofilační materiály. Musí se odstranit narušený, korozí napadený nebo poškozený beton, aby povrch dobře vázal správkový materiál. Příprava povrchu podkladu je nejdůležitější počáteční prací na stavbě. Betonová konstrukce musí projít testy a na základě výsledků těchto zkoušek je stanoven postup opravy a zvolen materiál, který bude při opravě použit. Korodující ocelová výztuž musí být úplně očištěna, protože vrstvy rzi způsobují oddělování vrstev betonu.

Kdy je sanace potřeba

 

Charakteristika : Sanace betonu je částečné nebo úplné nabytí původní vlastnosti a tvaru betonových konstrukcí. Přestože je beton díky svým neobvyklým vlastnostem jedním z nejpoužívanějších a také z nejtrvanlivějších stavebních materiálů, je nutné se vážně zabývat jeho ošetřováním a ochranou. Na betonové konstrukce, ať už se jedná o inženýrské stavby, mosty, tunely, nebo jen balkónové podesty, schodiště či betonové ploty, působí celá řada činitelů, které ovlivňují nepříznivě jejich životnost.

K vnějším činitelům ovlivňujícím trvanlivost konstrukcí patří zejména fyzikální účinky (mrazové cykly, změny teploty a vlhkosti), mechanické účinky (obrušování, abraze) a chemické účinky (koroze betonu, koroze výztuže). K vnitřním činitelům se řadí objemové změny a alkalická rozpínavost kameniva. Třetí skupinou jsou tzv. konstrukční činitelé, to jsou vlivy spár a styků v konstrukci a statické nebo dynamické přetížení konstrukce.

Výsledkem spolupůsobení těchto činitelů jsou pak poruchy konstrukcí projevující se zejména vznikem trhlin, ztrátou soudržnosti betonu a výztuže, erozí postupující od povrchu a v konečném důsledku ztrátou pevnosti a rozpadem betonu.

Postup sanace

Vybrané reference

 • Sanace ČOV Mladá Boleslav
 • Sanace mostů ve Stříbře
 • Sanace ČOV Litvínov
 • Sanace bazénu Plzeň Slovany
 • Sanace koupaliště v Náchodě
 • Sanace mostu Drahov
 • Sanace zámecké kolonády Karlovy Vary
 • Venkovní bazén Nový Bydžov
 • Most generála Pattona Plzeň
 • Sanace olejových jímek – Elektrárna Temelín
 • Elektrárna Temelín – izolace kopule reaktoru
 • ČOV Karlovy Vary – sanace vyhnívacích nádrží
 • ČOV Podbořany
 • Most Nový Bor

↑ nahoru