Charakteristika hydroizolační stěrky:

Cementové stěrky se obvykle aplikují na betonové konstrukce a vytvářejí bariéru zabraňující pronikání vody přes konstrukci. Lze je charakterizovat i jako hydroizolace proti vodě, které mají vysokou přídržnost k podkladu. Jejich výhodou je, že na hydroizolační stěrky na minerální bázi lze přímo klást do cementového lepidla dlažbu (bez použití mezilehlé betonové mazaniny). Proto se často používají jako hydroizolace balkonu, izolace koupelny atd.

Existují i typy hydroizolačních stěrek, které odolávají UV záření a lze je používat i jako finální hydroizolace. Tyto stěrky bývají často i pigmentované a není nutné používat vždy standardní barvu těchto stěrek, což je šedá. Tyto stěrky se s výhodou používají zejména na bazény, vodní díla, hráze, ČOV, DUN, kde vytváření finální vrstvu a zabraňují degradaci betonu působením atmosférických vlivů. Jejich hlavní výhodou při těchto použitích je prodyšnost pro vodní páru z rubové strany konstrukce.

Aplikace

Hydroizolační stěrky se dodávají buď jednosložkové nebo dvousložkové. Výhodou stěrkových izolací je, že s relativně menší pracností umožňují utěsnit poměrně dokonale i tvarově velmi složité detaily nebo prostupy. Oproti pásovým izolacím odpadá množství spojů. Nanášení stěrkových izolací je velmi rychlé a jednoduché. Nanášejí se stěrkováním, natíráním nebo strojním stříkáním na předvlhčený podklad. Připouštějí se určité nerovnosti podkladu, neboť povlaky povrch kopírují.

Vybrané referenční stavby

  • Venkovní bazén Nový Bydžov
  • Koupaliště Náchod
  • Venkovní koupaliště Velké Opatovice
  • Venkovní koupaliště Konstantinovy Lázně
  • Most Opálka
  • Most Kfely
  • Venkovní kopaliště Chuchelna u Semil

↑ nahoru