Povrchová ochrana železobetonových konstrukcí má zajistit ochranu proti působení agresívního prostředí (vodě, vodní páry, ÚV záření, chloridům, otěru, nebezpečným látkám apod.)

Pro tyto různé druhy podmínek se dnes používají různé druhy ochranných nátěrů. Nátěry vytvářejí na povrchu betonu různě tlusté vrstvy od přibližně 50 µm do 5mm.

Podle tloušťky se nátěry orientačně dělí na:

  • těsnící - tloušťka přibližně do 0,1 mm, neuzavřené póry
  • tenké - tloušťka 0,1 – 0,3 mm, uzavřené póry, nerovný povrch
  • tlusté - tloušťka větší než 0,3mm, vyrovnané nerovnosti na povrchu

 

Mezi další, poslední dobou velmi žádáné zakázky patří nástřiky ochranných nátěrů proti sprejerům – „antigraffiti“. Po aplikaci antigraffiti na stěnu nebo jiný podklad a následném postříkání takto ošetřeného podkladu, lze velmi snadno opakovaně tlakovou vodou omít nápisy.

↑ nahoru