Pro sanaci povrchu je třeba nejprve upravit beton tak, aby přijal reprofilační materiály. Je zapotřebí odstranit narušený, korozí napadený nebo poškozený beton, aby se získal povrch, na který se bude dobře vázat správkový materiál.

Postup přípravy povrchu podkladu je jednou z nejkritičtějších fází práce na stavbě.
Po posouzení zkoušek konstrukce se stanoví strategie opravy včetně materiálového návrhu.

Firma EFISAN s.r.o. provádí přípravy podkladu pro sanaci betonových a ocelových konstrukcí. Tyto přípravy zahrnují ruční odbourání narušeného betonu, po kterém následuje tryskání konstrukce VVP (vysokotlakým vodním paprskem) nebo tryskání vlhkým pískem (systém Torbo). Po tomto důkladném očištění povrchu se provede pasivace odhalené výztuže antikorozním nátěrem.

Ruční příprava podkladu
VVP – vysokotlaký vodní paprsek
Pískování
Pasivace výztuže

↑ nahoru