Korodující ocelová výztuž musí být natolik obnažená, aby mohla být úplně očištěna. V případě ochrany výztuže nátěrem musí výztuž splňovat požadavky na čistotu povrchu oceli na stupeň očištění Sa 2 1/2. Očištění rezavé výztuže se provádí většinou mechanickým způsobem – drátěným kartáče, kotoučem nebo také tryskáním pískem nebo vodou.

Zkorodovaná nebo jinak poškozená ocelová výztuž se obvykle objevuje spolu s poškozením betonu. Tlusté vrstvy rzi, které se hromadí na ocelové výztuži během korozního procesu, jsou příčinou oddělování vrstev betonu a odlupování.

Odstranění nahromaděných oxidů je nezbytným předpokladem pro dosažení dlouhodobé úspěšnosti sanace povrchů. Po otryskání výztuže systémem TORBO provádíme ochranu buď nátěrem na cementové nebo epoxidové bázi.

Zvláštním druhem pasivace výztuže jsou inhibitory koroze. Tyto materiály jsou okamžitě použitelné tekutiny, které kombinují vysoce penetrační schopnost silanové složky s organofunkčním inhibitorem koroze zabraňujícímu pronikání chloridových iontů.

↑ nahoru