Jak Torbo pracuje

Směs písku s vodou je unášena proti otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen kinetickou energií proudící směsi. Rychlost zrna písku při výkonu kompresoru 10 m 3/min a tlaku 7 bar je cca 300 m/s. Přístroj je řízen 12 V stejnosměrným proudem a ovládán pneumaticky. Přístroj je vybaven pístovým čerpadlem se sací výškou 6 m.

U všech přístrojů je konstantně nastaveno složení tryskací směsi v poměru 80:20 (písek:voda). Potřebné množství směsi je regulováno dávkovacím ventilem. Označení (0,6-8) udává množství směsi v litrech za minutu. V případě, že je třeba snížit abrazivnost tryskací směsi, je možno otevřít dávkovací ventil přídavné vody. Pak je k libovolně zvolenému množství směsi automaticky přisáváno dalších 0,6-8 l/min. vody, a tím je možno docílit změny poměru písek:voda ve směsi až na 10:90

Přednosti pískování Torbem

Proti suchému pískování snižuje torbo® systém prašnost až o 95%, odpadá zatížení okolí a pracovníků prašnými emisemi. Nenáročnost na tryskací médium (libovolné abrazivo, těžší než voda, v nesušeném stavu, zrnitosti 0 – 2 mm) snižuje provozní náklady (úspora energie na sušení), je možné jej použít několikrát a není nutno jej chránit před povětrností. Dále se oproti suchému pískování snižuje spotřeba písku (průměr 5 kg/m2). Systém pracuje s minimální spotřebou vody (0,8-8 l/min.).

Torbo® je mobilní. Rozměry (max. 1.490×1.260×750 mm) a vahou (max. 330 kg) nepřesahuje např. stavební míchačku, takže je možno jej transportovat na přívěsu za osobním automobilem.

↑ nahoru