Prvním krokem při ruční přípravě podkladu je vymezení plochy, která se má opravit. Pro lokalizaci oddělování vstev se nejčastěji používá poklep kladivem.

Odstranění narušeného betonu se provádí převážně malými ručními příklepovými kladivy. Narazí-li se při bouracích pracích na zabetonovanou zkorodovanou ocelovou výztuž, je třeba beton odstranit kolem celého průřezu prutu. To umožňuje výztuž očistit a uložit kolem ní stejnorodý materiál.

↑ nahoru