Úlohou reprofilace betonového povrchu je obnovení původního tvaru konstrukčních prvků nebo zvětšení tloušťky krycí vrstvy nad výztuží. Reprofilační materiál slouží především k obnově trvanlivosti a vzhledu železobetonových prvků. V případě, že má vytvořit zesilující vrstvu, je třeba navrhnout taková opatření, aby bylo zabezpečeno statické spolupůsoben původního a nového betonu.

Výběr způsobu reprofilace povrchu zahrnuje tyto důležité aspekty:

  • výběr správkového materiálu, který optimálním způsobem obnoví pevnost, celistvost a provozní způsobilost požadované původním návrhem konstrukce i současnou situací
  • výběr vhodného způsobu nanášení správkového materiálu na připarvený betonový podklad
  • kontrola konstrukční vhodnosti vybraného materiálu a způsobu reprofilace

 

Znalost vlastností reprofilačních materiálů vytváří předpoklady pro jejich ideální využití při sanacích betonových konstrukcí.

Reprofilační materiály mají splňovat především tyto požadavky:

  • vysokou přídržnost k podkladu
  • malou nasákovost
  • mrazuvzdornost
  • minimální objemové změny
  • omezený vznik smršťvacích trhlin

 

Firma Efisan s.r.o. používá několik metod reprofilace:

↑ nahoru