Jemná reprofilace se provádí v tloušťkách do 10 mm. Jemnou reprofilaci provádíme převážně ručně, v některých případech ji jde nanášet i strojně metodou za mokra mícháného stříkaného betonu.

Po dokončení jemné reprofilace se provádí kontrola provedené práce zpravidla formou odtrhových zkoušek. Odtrhová zkouška měří přídržnost dvou vrstev a lze ji provádět přímo na staveništi. Při této zkoušce se provede jádrový vrt přes povrchovou vrstvu do další vrstvy, čímž se vytvoří izolované míst na které se nalepí zkušební terč a na něj se připojí přístroj pro provádění odtrhů. Po připojení působí přístroj tahovou silou na jádro takdlouho, až dojde k porušení v tahu.

Existují tři možné typy porušení  tahu:

  1. porušení v podkladové vrstvě
  2. oddělení na rozhraní mezi podkladem a povrchovou vrstvou
  3. porušení v povrchové vrstvě

 

Odtrhové zkoušky se provádí také na povrchu připraveném k sanaci tzn. po otryskání VVP a v některých případech také po dokončení finální úpravy po nástřiku.

↑ nahoru