Charakteristika

Kompozitní materiály a z nich vycházející systémy externě lepené výztuže se v pozemním stavitelství používají převážně k zesilování stávajících konstrukcí betonových, zděných, dřevěných a ocelových.
Konstrukce mohou vyžadovat zesilování z důvodů zhoršení stavu konstrukce, kvůli chybám v návrhu či provedení, změně užívání stavby, a tedy jejího zatížení, z důvodů seizmického namáhání apod.
Kompozitní zesilující materiály mohou být využívány pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů a desek, omezení vzniku smykových trhlin, obalením sloupů zajišťují ztužení a zvýšení prostorové tuhosti konstrukce.
Možnosti zesilování betonových a zděných konstrukcí v pozemním stavitelství pomocí kompozitních materiálů jsou mezi odbornou veřejností již delší dobu známy, o čemž svědčí řada úspěšně zesílených konstrukcí průmyslových a občanských staveb, ale také mostních konstrukcí.

Výhody externě lepených lamel a tkanin

• antikorozní vlastnosti;
• nízká hmotnost;
• vysoká pevnost v tahu;
• dobrá únavová odolnost;
• výhodný poměr tuhosti materiálu vzhledem k vlastní hmotnosti;
• odolnost proti poškození;
• lehká manipulace a doprava.

Aplikace

Zesilování konstrukcí se skládá ze dvou základních kroků – přípravy podkladu a samotné aplikace na konstrukci. Příprava podkladu zahrnuje zejména odstranění nesoudržných vrstev vysokotlakými metodami (otryskání pískem, broky, vodou), broušením nebo opemrlováním. Pro úspěšnou aplikaci externě lepených systémů je potřeba zajistit maximální rovinatost podkladní vrstvy. V případě větších nerovností je proto nutné na podklad aplikovat vyrovnávací hmotu. Takto připravený povrch se musí před aplikací výztužného systému očistit od prachu, zbavit přebytečné vlhkosti vnesené případným tryskáním povrchu a odmastit. Vlastní aplikace systému záleží na typu použitého výztužného prvku – lamely a výztužné profily se aplikují většinou pouze pomocí lepidla, výztužné tkaniny pak prostřednictvím laminační pryskyřice. Pro jednotlivé aplikace a projekty je potřeba zpracovat přesné technologické postupy, aby byla zajištěna správná aplikace zohledňující řešení specifických problémů, a to jak z hlediska statiky, tak z hlediska speciálních prováděcích postupů.

Vybrané referenční stavby

 

  • FN Plzeň – lamely
  • BIS – ubytovna Praha Michle – lamely
  • Most Toužim – lamely
  • Kulturní dům Kokos – Kladno – lamely
  • Hotel Diplomat – Plzeň
  • ČOV Mladá Boleslav – tkaniny

↑ nahoru