Charakteristika

Podlahy v garáži a jiné parkovací plochy jsou neustále vystaveny agresivním chemikáliím a internímu provozu, a proto je důležité chránit povrchy k prodloužení jejich životnosti. Specifikace správného řešení vodotěsnosti a ochrany povrchu parkovišť je komplexní návrh, který vyžaduje standardní požadavky s výhledem budoucí funkčností a to s ohledem na cenu a rychlost aplikace systému.

Systémy ochrany podlahy v garáži

 • Nátěrový systém
 • Ochranné systémy pro suterény a základové desky izolované proti zem. vlhkosti a tlakové vodě
 • Ochranné systémy pro nájezdy a rampy
 • Systémy přemosťující statické trhliny
 • Systém pro přemostění dynamických trhlin určený pro manuální zpracování
 • Systém pro přemostění dynamických trhlin určený pro strojní zpracování

 

Aplikace

Předpokladem funkčnosti ochranné vrstvy je rovnoměrná minimální tloušťka vrstvy. Proto je nutné počítat s navýšením množství tak, aby byla dodržena minimální tloušťka systému. Toto množství v praxi kolísá a je závislé na různých faktorech, jako např. drsnost, savost podkladu, rovinatost plochy i např. teplota prostředí a podkladu při zpracování.

Vybrané referenční stavby

 • Obytný dům na Haldě – Praha – nadzemní parkoviště – 750 m2
 • Polyfunkční dům Ocelot – Praha – 1.100 m2
 • Park Holiday – Praha – Benice – 6.900 m2
 • Hotel Mariánské Lázně – 730 m2
 • Bytová zóna – Praha Malešice – 3.500 m2
 • JETE Střecha venkovní garáže – 2.500 m2
 • OC Forum – Brno – 11.000 m2
 • BD Na Srážku – Praha – 2.400 m2
 • BD Černošice – 850 m2
 • BD Bolivarova – Praha – 390 m2
 • AB Hamburk – Plzeň – 270 m2
 • CČM – Praha – 4.640 m2
 • Heliport – nemocnice Motol – 470 m2

↑ nahoru