Charakteristika

Sanace starých průmyslových podlah bývá většinou ekonomičtějším a časově méně náročným řešením než vybourání původních ploch, provedení nové betonové vrstvy a její povrchová ochrana. Na základě dlouholetých praktických zkušeností jsme schopni provést sanaci chemicky rozrušených nebo zkorodovaných podlah, sanaci zaolejovaných povrchů nebo rekonstrukci podlah s trvale vlhkým nebo mokrým podkladem. Neméně důležitým článkem je správné zvolení přípravy povrchu s ohledem na její skutečný stav.

Sanace podlah je v mnoha případech finančně i časově úspornějším řešením. Vybourání původních podlah nebo položení nové betonové vrstvy je velice drahou záležitostí. Naše firma provádí sanaci chemicky rozrušených nebo zkorodovaných podlah, sanaci zaolejovaných povrchů nebo rekonstrukci podlah s trvale vlhkým nebo mokrým podkladem. Používáme při sanaci podlah vrstvenou epoxidovou stěrku s přesypem křemičitého písku, plasbeton nebo speciální materiály na bázi cementu. Nejprve vytvoříme návrh sanace betonové podlahy na základě příčin poškození a degradace příslušné konstrukce. Nejčastější poruchy průmyslových podlah jsou trhliny, výtluky, prášení betonu, odlupování nátěrů nebo stěrek, poškození chemickými vlivy nebo ropnými produkty

Systémy sanace podlah

 • Vrstvená epoxidová stěrka s přesypem křemičitého písku
 • Plasbeton
 • Speciální materiály na bázi cementu

 

Aplikace

Návrh sanace betonové podlahy vychází z příčin poškození a degradace předmětné konstrukce, kde toto poškození je kladeno do časové osy. Nejčastější poruchy průmyslových podlah jsou trhliny, výtluky, prášení betonu, odlupování nátěrů nebo stěrek, poškození chemickými vlivy nebo ropnými produkty

Vybrané referenční stavby

 • Autodílny – Praha Smíchov – 1.060 m2
 • MD Elmont – Chotěšov – 1.850 m2
 • Justiční palác – Praha – 7.000 m2
 • Jitex -Písek – 4.600 m2
 • Elektrometal – Mar.Lázně – 5.400 m2
 • Podzemní garáže – Plzeň – 8.000 m2
 • Škoda Plzeň – 2.500 m2
 • Dopravní podniky Praha – 650 m2
 • Rašelina Soběslav – 490 m2
 • SPŠS dílny – Plzeň – 630 m2
 • Servis Peugeot Plzeň – 480 m2
 • Dopravní podniky Praha – 650 m2
 • Rašelina Soběslav – 490 m2
 • SPŠS dílny – Plzeň – 630 m2
 • Servis Peugeot Plzeň – 480 m2
 • CČM – Praha – 4.640 m2
 • Dopravní podniky hl. města Prahy – Depo Vokovice – 3.300 m2

↑ nahoru