Vybrané realizace

Září 2015 – březen 2016 - Rekonstrukce a intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV) Vrapice.

Únor – srpen 2015 – Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň. Sanace nádrží – akumulace a ozonizace.

 

↑ nahoru