Úpravna vody Horka

Kde: okres Sokolov

Co: V září roku 2020 jsme vyhráli státní zakázku na sanaci objektů „Úpravna vody Horka“.

Konkrétně jde o dvě usazovací nádrže a s příslušenstvím. Sanační práci se týkají vnitřní částí nádrží, venkovních fasád, zemních prací a částečné opravy detailů střech a ostatních objektů. Práce byly plánovitě přerušeny z důvodu zimního období a pokračování je plánováno na polovinu března. Předání díla bude na konci měsíce srpna.

Kdy: srpen 2021

Sanace bazénu – Praha Podolí

Kde: Praha Podolí

Co: V prosinci 2020 jsme prováděli injektáže betonové konstrukce venkovního bazénu v Praze Podolí. Jednalo se o injektáž masivních průsaků betonové vany bazénu v pracovních dilatacích a v prostupech technologií. Práce byly kompletně hotovy do konce roku 2020.

Kdy: prosinec 2020

Rooseveltův most

Kde: Rooseveltův most, Plzeň

Co: V srpnu 2020 byla zahájena II . etapa sanace Rooseveltova mostu.

Po první etapě, která zahrnovala sanaci starší části mostu, mostovky, chodníků a pískovcového zdiva.
II. etapa zahrnovala:

• Injektáž polyuretanovou dvoukomponentní pryskyřicí nosných sloupů, podpěr
  a křídel mostu
• Zesílení podpěr a křídel mostu směr Centrum ocelovou armaturou
• Doplnění kce metodou „suchého stříkaní“ (torkret s mikrosilikou)
• Finální strojní aplikace reprofilační malty včetně ochranného nátěru

Kdy: srpen 2020

Čeká nás další akce v JE Temelín

Kde: JE Temelín

Co: Vrcholí přípravy na opravu povrchové ochrany havarijních jímek nádrží chemikálií (SO 592/01) v areálu JE Temelín.

Kdy: červenec 2020

Nové byty Sobín mají nové podlahy v technickém podlaží

Kde: Rezidence Sobín – Praha

Co: V rámci akce Nové byty Sobín, jsme ve spolupráci se stavební společností PMS, spol. s. r o., která je developerem a zároveň generálním dodavatelem stavby, provedli epoxi – křemičitou litou stěrku v suterénních prostorách a halových garážích nových bytových domů rezidence Sobín v blízkosti Prahy-Zličín.

Kdy: červen 2020

Starou podlahu jsme vyměnili za novou

Stávající podlahy v závodě společnosti Denso jsme nahradili novou podlahou

Kde: DENSO Manufakturing Czech s.r.o., Liberec

Co: Ve spolupráci se společností B R E X, spol. s r. o., která zajišťuje stavební úpravy pro instalaci nové výrobní linky v libereckém závodě společnosti Denso Manufacturing Czech, jsme nahradili stávající podlahy v hale závodu novou litou epoxidovou podlahou – 2 600 m 2.

Kdy: červen 2020

Nové haly společnosti INTERSOFT mají nové podlahy

Kde: INTERSOFT Plzeň – Černice

Co: V nových výrobních halách společnosti INTERSOFT Plzeň jsme provedli epoxi – křemičitou litou stěrku – 2 300 m 2

Kdy: červen 2020

Sanace Mostu Strakonice

Sanace mostu Strakonice

Kde: Strakonice, most přes řeku Otavu

Co: Sanace mostu ev.č. 4-45

Kdy: Květen 2020

HYDROIZOLACE NÁDRŽÍ STŘÍBRO

Kde: CTPark – Canpack Stříbro

Co: Chemicky odolná hydroizolace vyrovnávacích a retenčních nádrží ČOV Canpack

Kdy: Květen 2020

Sanace Říms Dálničních Mostů

Sanace říms dálničních mostů

Kde: Dálnice D5 v úseku Valík – Černice

Co: Sanace říms mostů na D5

Kdy: Duben – Květen 2020

Retenční nádrž na dešťovou vodu

Kde: Plzeň, stavba parkoviště P+R Dobřanská – Kaplířova

Co: Tryskání + hydroizolace

Kdy: Duben – Květen 2020

Retenční Nádrž
Sanace Podlah Garáží

Sanace podlah garáží

Kde: SŽDC Strakonice

Co: Sanace podlah

Kdy: Duben – Květen 2020

Sanace podlah průmyslového areálu v Klatovech

Kde: Průmyslová zóna Klatovy

Co: Sanace podlah výrobních hal

Kdy: Duben 2020

Sanace Podlah v Klatovech
Efisan Conrect

Sanace mostu v obci Kokšín

Kde: Silnice I/27 Plzeň – Klatovy

Co: Sanace mostu

Kdy: Duben 2020

Sanace průmyslových podlah ve škodě JS

Kde: Areál Škoda JS Plzeň

Co: Sanace podlah + epoxidová stěrka v RTG kobce a přilehlých prostorách

Kdy: Březen 2020

Sanace Průmyslových Podlah ve Škodě JS