„Oprava není otrava.“

Při sanacích betonových staveb, velmi často zjistíme, že poškození betonu je na takovém stupni, že vyžaduje celou řadu zásahů, kterými může být zabráněno dalšímu poškození konstrukce jako celku. Mezi primární procesy sanace patří reprofilace, tedy aplikace cementových opravných směsí.

Provádí reprofilace mokrou nebo suchou technologií.

Úlohou reprofilace betonového povrchu je obnova trvanlivosti a vzhledu železobetonových prvků. Reprofilací obnovíme původní tvar konstrukčních prvků, zvětšíme tloušťku krycí vrstvy nad výztuží, nebo staticky doplníme původní konstrukci.

Obecné výhody reprofilace:

  • dokonalé přilnutí stříkaného materiálu k podkladu,
  • spolehlivé vyplnění všech trhlin a nerovností,
  • vysoká a okamžitá pevnost hotového betonu,
  • úspora bednění,
  • vysoká vodotěsnost daná dokonalým zhutněním a nízkým poměrem V/C,
  • možnost jednoduché volby tloušťky stříkané vrstvy podle požadavků a situace,
  • rychle proveditelné zpevnění ohrožených konstrukcí, zejména při důlních pracích.

Proces reprofilace, nám v poslední době, rozšiřuje i způsoby možných metod aplikace inhibitorů koroze. Ty lze použití jako přísady do vody pro reprofilační směsi. Nejnovější metodou jsou reprofilační hmoty, které rovnou obsahují inhibitory koroze jako suchou přísadu. Při opravě železobetonových konstrukcí tak provedeme dvě operace v jednom kroku a to znamená pro investora podstatnou finanční úsporu.

Efisan Aktuality

Ruční příprava podkladu

Ruční příprava podkladu je první krok v celém procesu sanace. Vymezíme plochy nebo místa, které se mají opravit. V lokalizovaných místech odstraníme základní vrstvu narušeného, korozí napadeného nebo jinak poškozeného betonu, abychom identifikovali skutečný rozsah poškození. Když známe přesné místo a rozsah, přijdou na řadu bourací práce.

Často narazíme při bouracích pracích i na zkorodovanou ocelovou výztuž, kterou potom musíme obnažit a důkladně připravit pro následnou pasivaci.

Pasivace je proces ochrany odhalené výztuže antikorozním nátěrem na cementové nebo epoxidové bázi. Dalším krokem, který často navazuje na očištění povrchu betonových konstrukcí je aplikace inhibitorů koroze.

Inhibitory koroze aplikujeme především u dopravních konstrukcí, které jsou nejčastěji degradovány působením karbonatace (působením CO 2 ), nebo působením chloridových iontů (posypových solí). Jsou to chemické sloučeniny a tedy kombinace hydrofobní a především antikorozní ochrany, které mají schopnost uvnitř betonu migrovat. Díky svému složení se pohybují směrem k výztuži a v jejím bezprostředním okolí vytváří chemickou bariéru. Tyto materiály dokáží dlouhodobě stabilizovat betonové konstrukce, jsou schopny zajistit ochranu výztuže a zvýšit životnost i v konstrukcích, které by byly v minulosti odsouzeny ke zbourání.

Frézování a broušení

Tam, kde je třeba odstranit, nebo zdrsnit betonový povrch, nebo srovnat nerovnosti, odstranit nečistoty a staré nátěry, či nachystat povrch pro aplikaci nových nášlapných vrstev, všude tam používáme frézy a brusky. Máme kompletní sortiment zařízení a strojů pro opravy a úpravy malých i velkých ploch. Pracujeme samozřejmě se soupravami vybavenými průmyslovými vysavači k zamezení prašnosti.

Frézování a broušení provádíme špičkovými stroji značek BLASTAC a HTC.

Hydroizolace