Kvalita a rychlost.“

Jedná se o výjimečně odolný, stříkáním aplikovatelný, elastický, 100% efektivní hydroizolační systém s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi.

Forma nástřiku a velmi rychlé vytvrzení nám umožňují rychle vytvářet vrstvy od 1,5 do 6 mm monolitické hydroizolační membrány na jednoduché i geometricky složité povrchy a na různé podkladové materiály.

Je vysoce reaktivní a proto může být aplikován pouze speciálním stříkacím zařízením (vysoký tlak a předehřev) pro dvousložkové materiály.

Používá se v široké škále hydroizolačních aplikací. Na mostech, na střechách a mezipatrech parkovišť, v tunelech, v záchytných jímkách sekundární ochrany i jako izolace spodní stavby. Tato membrána může být aplikována na horizontální i vertikální plochy, jednoduché i geometricky složité povrchy a na různé podkladové materiály (asfaltové pásy, asfalt, beton, dřevo, překližka, laminát železo a ocel, neželezné kovy např. Al/Zn, staré membrány).

Výhody hydroizolační membrány:

 • velmi rychlá aplikace,
 • aplikace na svislé plochy bez stékání,
 • aplikace i v náročných detailech,
 • výborná přilnavost na řadu různých podkladů,
 • výborná schopnost přemostění trhlin,
 • vysoce propustná pro vodní páru, nízké riziko vzniku puchýřů,
 • vynikající mechanické vlastnosti,
 • oděruvzdorná, odolná vůči roztržení, odolná proti proražení,
 • vynikající chemická odolnost,
 • odolná vůči stojaté – zadržené vodě,
 • termoset – neměkne při zvyšování teplot,
 • odolává vysokým teplotám při pokládce litého asfaltu (přibližně 240 °C),
 • elastická i při nízkých teplotách Tg cca -45 °C,
 • neobsahuje rozpouštědla.

Dodržení vysoké kvality při aplikaci polyuretanové membrány i na velké plochy nám umožňuje vysoce výkonné stříkací zařízení REAKU a spolupráce s firmou BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Membrány na bázi polyurey, polyuretanu a epoxidu

„Tam kde běžné systémy nestačí “

Tam, kde běžné hydroizolační vlastnosti nestačí, jsou obvyklou volbou speciální jednolité bezešvé membrány z polyurey, polyuretanu, anebo epoxidu. Systém je vhodný pro hydroizolace nádrží, vodojemů a rezervoárů ke skladování vody, ale i chemikálií a nebezpečných kapalin. Dokonale chrání betonové konstrukce, mostovky, římsy, lávky a ostatní silniční a železniční objekty před agresivními emisemi, účinky posypových solí a klimatickými vlivy.

100% polyurea membrána je univerzální systém, který můžeme použit v široké škále aplikací a obzvláště v těch nejnáročnějších. Může být pochozí už po 0,5 hod. od aplikace, umožní pojíždění po 12 hod., je chemicky zatížitelná po 24 hod., vydrží teploty od -20 do +130 °C .

Dokáže dokonale ochránit průmyslové střechy s řadou detailů s prostupy vzduchotechniky, ventilace, světlíků a jiných architektonických prvků. Systém lze aplikovat bez odstranění starých vrstev i na starý beton, asfaltové pásy, fólie, plech či dřevo, i na složité, velké a architektonicky propracované střechy včetně vegetačních.

Cementové hydroizolační stěrky

„Léčíme neduhy betonových konstrukcí.“

Mnoho starších staveb má své neduhy, pro které jsou určeny k sanaci. Degradace betonu díky jeho nevhodně volené původní ochraně přináší kromě značných nákladů na rekonstrukci i nemalé náklady spojené s případnou ztrátou možnosti byť jen dočasně užívat poškozenou konstrukci. Z toho důvodu máme v portfoliu nabídky metody progresívní a rychlé, které díky této kombinaci výrazně snižují náklady na rekonstrukci.

Cementové membrány, obvykle modifikované polymerem, slouží k bezešvé (monolitické) hydroizolaci povrchů zatěžovaných vodou.

Složení zaručuje ukončení hydratace pojiva mezi 24 a 72 hodinami od aplikace bez rizika smrštění. Proto již po 3 dnech je možné jejich plné zatížení. Hlavní jejich předností je schopnost překlenovat trhliny i při nízkých teplotách, spolehlivá přídržnost k betonu, ochrana před průsakem vody a chloridů a oproti tradičním materiálům především schopnost propouštět vodní páry z podkladu, pružnost a UV odolnost.

Injektáž

„My kouzla nepotřebujeme.“

Tato metoda je jednou z možností, pro snížení propustnosti materiálů, utěsnění trhlin a spár, proti průniku vody a chemikálií spolehlivě i na několik desetiletí. Injektáž projde zdí i bez kouzel. Patří totiž k typickým aplikacím v rámci nejen sanací, ale i hydroizolací.

Tlakem nebo bez tlaku injektážní materiál prostoupí zdivo, vyplní nežádoucí diskontinuity, tedy místa v betonu, která jsou narušena, obsahují mezery nebo dutiny a prosytí materiál stavby. Uvnitř daného prvku pak injektážní materiál zatuhne, stmelí ho a současně pomůže injektovanému místu k požadovaným strukturálním a konstrukčním vlastnostem.

Vpravení injektážních materiálů je mířeno do, za nebo kolem konstrukce nebo prvku z důvodu zpevnění původního materiálu či místa, anebo pro vytvoření zábrany proti kapalinám nebo parám.

Jsme specialisté, proto používáme oba technologické postupy injektáží – tlakovou i beztlakovou injektáž.

Vyžaduje-li sanace vyplnění betonu, používáme roztažitelné a elastické materiály, jakými jsou elastomerové směsi (elastické pryskyřice).

Vyžaduje-li sanace betonové konstrukce silově únosné vyplnění, volíme pryskyřice (tuhé pryskyřice), nebo v některých případech používáme minerální suspenze na bázi jemných cementů. V obou případech ale vždy postupujeme dle projektem požadované funkčnosti.

Konkrétně pracujeme s těmito injektážními médii:

 • cementová injektážní směs,
 • epoxidové pryskyřice,
 • polyuretany s pěnovou nebo gelovou pryskyřičnou strukturou (hydrofobní – pěny nebo
  hydrofilní – gely),
 • akrylové gely.

Máme praktické zkušenosti s aplikací těchto hmot v rámci realizací u konstrukčně a technologicky nejnáročnějších projektů. Jsme držiteli oprávnění k provádění těchto prací i veškerých atestů a zkoušek na dodávané hmoty a naši proškolení kmenoví kolegové mají k dispozici z našeho vlastního strojového parku špičkové stroje značky DESOI.

 • Vodojem Letkov – injektáž pracovní spáry
 • ČOV – Holýšov – injektáž pracovní spáry
 • ČOV – K. Vary – injektáž trhlin
 • Propustek ČD – Stříbro – nízkotlaká cementová injektáž
 • Propustky ČD – Stříbro – Planá u M.L. – nízkotlaká cementová injektáž
 • Estakáda Karlovy Vary -injektáž trhlin v opěře mostu