Sanace Rooseveltova mostu v roce 2019

Kamenný tříobloukový silniční most s plastickou výzdobou původně nesl označení Saský most. Jeho výzdoba pochází jednak z dílny K. a L. Widmanů ze 30. let 18. století, přičemž autorství Lazara Widmana je spolehlivě doloženo jen u sochy sv. Judy Tadeáše, u ostatních soch se uvádí, že pochází z Widmanovské dílny a u sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Serafínského je autor (autoři) neznámý.

↑ nahoru