„Nečarujeme – umíme.“

Další disciplína, v které jsme mistři v oboru, díky unikátní kombinaci tří specializací v rámci skupiny EFISAN. Sanace betonových konstrukcí, provádění průmyslových podlah a hydroizolací nás předurčuje k preciznímu zvládnutí i všech procesů při sanacích stávajících průmyslových podlah. Naše zkušenosti a specializace nám umožňují odhalit skutečné příčiny a doporučit i provádět takové úkony v rámci rekonstrukcí, která bývají ekonomičtějším a časově méně náročným řešením než vybourání původních ploch, provedení nové betonové vrstvy a její povrchové ochrany.

Námi nejčastěji používané systémy pro sanace podlah:

 • vrstvená epoxidová stěrka s přesypem křemičitého písku,
 • plastbeton,
 • speciální materiály na bázi cementu.

Technologie pro přípravu podkladu:

 • broušení stroji HTC Superfloor a DCS Hybrid ™,
 • tryskání ocelovými broky,
 • frézování.

HTC Superfloor,

je kompletní a bezprašné řešení sanace průmyslových betonových podlah. Povrchová úprava stávající betonové desky (vsyp, epoxidový nátěr, stěrka) je částečně nebo úplně odstraněna několika brusnými kroky, po kterých následuje leštění betonových podlah do konečné podoby lesku.

Výsledkem je kompletně hladký povrch s vysokou funkční i estetickou kvalitou, který je uzavřen speciální impregnací. Výsledná podlaha je hladká, lesklý povrch umožňuje jednoduché čištění a má větší odolnost proti tvorbě stop po pneumatikách z vozíků a dalších nečistot.

DCS Hybrid ™,

je řešení pro lehkou sanaci podlah z přírodního kamene a teracca – k odstranění skvrn, škrábanců a prasklin, jež vypadají jako pomerančová kůra. Není nutná výměna podlahy, protože staré navrátíme nový vzhled díky dvěma krokům – diamantovému broušení a čistící finální fázi.

Příčiny poruch

Suma sumárum, žádná podlaha není na věky. Dochází k jejímu opotřebení, nebo proto, že povrch již nesplňuje uživatelské vlastnosti, nebo v ní dochází k lokálním či celoplošným konstrukčním poruchám.

Uživatelské vlastnosti každá průmyslová podlaha ztrácí léty. Mezi nejčastější avizované poruchy průmyslových podlah patří trhliny, výtluky, dutá místa, nerovnosti, „prášení“ betonu, odlupování nátěrů nebo stěrek a poškození podlahy chemickými vlivy nebo její znehodnocení účinkem ropných produktů.

Z praxe víme, že primární příčinou vzniku trhlin v povrchových vrstvách průmyslových podlah nebývá jejich nekvalitní provedení, ale že za vznikem trhlin většinou stojí konstrukční vada spodní betonové desky. Z toho vyplývá, že poruchy vrchních vrstev průmyslových podlah jsou sekundárním jevem komplexnějších problémů podlahového souvrství, či celé konstrukce.

Odstranění poruch

Samozřejmostí je, že před realizaci připravíme návrh sanace betonové podlahy, který vychází z analýzy a pojmenování příčin poškození a degradace předmětné konstrukce. Neméně důležitým článkem návrhu je doporučení správného postupu v rámci přípravy podkladu s ohledem na skutečný stav a doporučení finální vrstvy či souvrství.

Jsme schopni provést sanaci prakticky všech výše uvedených poruch průmyslových podlah, včetně chemicky rozrušených nebo zkorodovaných podlah, sanaci zaolejovaných povrchů nebo rekonstrukci podlah s trvale vlhkým nebo mokrým podkladem.

K sanacím stávajících podlah především používáme osvědčené postupy a stavební materiály na bázi syntetických pryskyřic (akryláty, epoxidové systémy, polyuretany, metakryláty atp.), pro jejich velmi dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti, které jsou podstatně vyšší než u samotného betonu. Výhodou použití těchto materiálů je odbourání větších stavebních zásahů, které by bylo nutné provést v případě „klasické“ rekonstrukce.

Neoddělitelnou činností při sanacích stávajících podlah používající progresivní stavební materiály na bázi syntetických pryskyřic je příprava podkladu. K přípravě podkladu využíváme zkušenosti a technologie i z ostatních, v rámci skupiny EFISAN běžně prováděných činností.

 • Autodílny – Praha Smíchov – 1 060 m2,
 • MD Elmont – Chotěšov – 1 850 m2,
 • Justiční palác – Praha – 7 000 m2,
 • Elektrometal – Mar.Lázně – 5 400 m2,
 • Podzemní garáže – Plzeň – 8 000 m2,
 • Škoda Plzeň – 2 500 m2,
 • Dopravní podniky Praha – 650 m2,
 • Dopravní podniky hl. města Prahy – Depo Vokovice – 3 300 m2
 • Sanace olejových jímek – Elektrárna Temelín
 • VÚZ Plzeň – 1 800 m2
 • SÚS Ostro u Stříbra – 1 800 m2
 • Rašelina Soběslav – 490 m2,
 • SPŠS dílny – Plzeň – 630 m2,
 • Servis Peugeot Plzeň – 480 m2,
 • Dopravní podniky Praha – 650 m2,
 • Rašelina Soběslav – 490 m2,
 • SPŠS dílny – Plzeň – 630 m2,
 • Servis Peugeot Plzeň – 480 m2
 • CČM – Praha – 4 640 m2
 • JITEX Písek – 8 000 m2
 • Depo Modletice – 3 500 m2
 • Pošta Praha – 1 100 m2

Údržba a značení průmyslových podlah

„Podlahy z kterých se dá jíst“

Stejně tak, kolik je druhů a způsobů zašpinění a opotřebení průmyslových podlah, tolik je možných způsobů jejich čištění a odstranění.

Disponujeme kýblem, koštětem a hadrem. Ale máme také profesionální strojní vybavení, díky kterému dokážeme více, než-li tři, výše uvedené atributy „takového toho domácího vytírání ☺“. Máme k dispozici siláky, kteří na velikost plochy nehledí a které lze použít na většinu běžných podlahových materiálů, jako např. terazzo, přírodní kámen, beton, dlažbu, vinyl a epoxid.

Čištění Průmyslových Podlah

Čištění průmyslových podlah

Od strojírenského či automobilového průmyslu, přes skladové a logistické areály až po obchody, školy, anebo např. bytovou výstavbu, tam všude je třeba čas od času výrazně oživit zašlou slávu původní podlahy. Všude tam, kde vyžadujete obnovit především funkčnost, pevnost, ale také estetičnost podlahy.

Twister ™, je revoluční čistící systém, využívající kotouče vyrobené z miliard mikroskopických částeček diamantu, které podlahu čistí a leští mechanicky, bez použití chemikálií. Takto lze ošetřit většinu běžných podlahových materiálů, jako např. terazzo, přírodní kámen, beton, dlažbu, vinyl a epoxid. Twister pady (čistící kotouče) jsou vyrobeny z recyklovaných PET lahví pro minimální dopad na životní prostředí. Mechanicky a efektivně, jen s pomocí diamantů, odstraňují nečistoty nebo mastnotu z povrchu, který čistí a zároveň leští bez chemických produktů či speciálních přípravků.

Značení průmyslových podlah

Pro maximální bezpečnost práce ve skladech a výrobě s ohledem na vaše požadavky a efektivitu provozu provádíme bezpečnostní horizontální podlahové značení výrobních a logistických provozů v maximálním rozsahu.

Nejčastěji provádíme horizontální značení:

 • komunikačních cest pro manipulační techniku a chodce,
 • únikových cesty,
 • paletových míst, skladovacích polí, kontejnerů,
 • pracovních ploch a pracovišť,
 • prostředků ochrany zdraví a bezpečnosti – hasicí přístroje, hydranty aj.,
 • nebezpečných zón, ramp.

Značení provádíme pomocí:

 • barev akrylátových,
 • barev epoxidových,
 • MMA barev,
 • pásek.

Doporučení z praxe:

Pro prodloužení životnosti průmyslových podlah a podlahového značení doporučujeme následující zásady:

Přimějte řidiče VZV zvedat palety před manévrem, protože tahání palet po podlaze výrazně snižuje její životnost a jakéhokoliv podlahového značení. 

Starejte se o palety. Poškozené palety s trčícími hřebíky poškodí každý typ podlahy a značení. 

Dokupte vstupní rohože, jak pro pěší tak manipulační techniku a pravidelně je čistěte vhodnou technikou a prostředky. Prach a špína jsou nepřítelem vaší podlahy i horizontálního značení.